Leilighetsoversikt trinn 2

Byggetrinn 2 består av 30 leiligheter fordelt på bygg G 1, H 1, I 1, J og G 2, H 2 , I 2

Alle leilighetene er solgt.