Leilighetsoversikt trinn 1

Byggetrinn 1 består av 32 leiligheter fordelt på bygg D, E og F.

Alle leilighetene er solgt/utleid.